Sct. Clemens kirke på Rømø

Sct. Clemens kirke på Rømø

149,95 DKK


Fortællinger, historie og tro


VÆLG / WÄHLEN / CHOOSE:

Vælg Variant

Sct. Clemens Kirke afspejler både Rømøs, Sønderjyllands og Danmarks historie.
Bogens første del rummer fortællinger, som tager udgangspunkt i kirkegården og kirkerummet ved Sct. Clemens. Fortællingerne er sat ind i et historisk perspektiv og begynder med det, der skete på Rømø i middelalderen, og slutter med turismens betydning for øen i dag.
Anden del af bogen er en introduktion til og gennemgang af 40 kommandørsten ved kirken. En kommandør var den hollandske titel for en kaptajn på et hval- og sælfangerskib. Disse gravsten fra 16-1800-tallet fortæller om en periode i Rømøs historie med stort økonomisk og kulturelt overskud. Dengang sejlede en stor del af øens sømænd i Ishavet, mens kvinderne stod for driften af øens gårde.
Både kirkegård og kirke er meditative rum, hvor tro og håb er nærværende dimensioner. De gamle rømseres syn på liv, død og evighed inspirerer til refleksion over livs- og trosspørgsmål. Også i dag er Sct. Clemens Kirke ramme om et fællesskab, hvor tro og kultur finder nutidige udtryk.

---

Same book available in English:

First section of the book contains stories that are based on what is seen in the graveyard and in the church building at St. Clemens. The stories are presented with a historical perspective, beginning with Rømø during the Middle Ages and ending with the influence of tourism on the island today. Second section is an introduction to and a reviow of 40 Commander's stones at St. Clemens; Commanders being a Dutch title for the captains on whale and seal catching vessels.

---

Das Buch in deutscher Fassung:

Der erste Teil des Buches: "Erzählungen, Geschicte und Glaube" bietet Erzählungen, die mit dem Friedhof und dem Kirchenraum von St. Clemens verbunden sind. Die Erzählungen sind in eine historische Perspektive eingebunden. Sie beginnen mit dem, was im Mittelalter auf Röm geschah, und schliessen mit der Bedeutung des Tourismus für die Insel heute. Der zweite Teil des Buches ist eine Einfåuhrung und eine Beschreibung von 40 "Kommandeur-Steinen" bei St. Clemens. Kommandeur war ein holländischer Titel für den Kapitän eines Wal- und Robbenfangschiffes.

Kunder der har købt dette produkt har også købt