Mellem frygt og glæde

Mellem frygt og glæde

399,95 DKK


En samtidsteologisk undersøgelse og komparativ teologisk analyse af dommedagsforståelsen i islam og kristendom

Forfatter: Steen Skovsgaard

332 sider softcover med flap

Format: 170 x 240 mm


Varenummer: 9788770682015

Hvordan ser en nutidig forståelse af dommedag ud i en dansk kristen og muslimsk sammenhæng? Hvad tænker nutidens danske kristne og muslimer om dommedag? Og har de noget at sige hinanden? spørger Steen Skovsgaard i denne bog.

Forfatterens grundsyn er, at mødet med en anden religion forudsætter mod, åbenhed, ydmyghed og respekt, men at det i religionsmødet samtidig er afgørende, at man bevarer respekten for og tilknytningen til sin egen tro og tradition.

Denne teologiske fremstilling af dommedagsforståelsen i islam og kristendom bunder i Steen Skovsgaards mangeårige erfaringer som præst og biskop med stor interesse for forholdet  mellem islam og kristendom i forskellige sammenhænge. Hans viden og forskning er et gedigent bidrag til en kvalificeret samtale om dommedag som en dag mellem frygt og glæde.

 

Steen Skovsgaard har skrevet en spændende og nødvendig bog om opfattelsen af dommedag inden for kristendom og islam. Som noget helt nyt undersøger Skovsgaard dommedagsforestillinger, som florerer på internettet.

Peter Lodberg
professor (MSO), ph.d., dr.theol., Aarhus Universitet

 

Selv efter at have haft folkekirkens højeste embede vender Steen Skovsgaard tilbage for at reflektere over de erfaringer, han har gjort som sognepræst i det multireligiøse Gellerup og som ivrig deltager i dialogen med islam, for at vi alle kan blive klogere. Vi får et mere nuanceret billede af de to religioner, men ser samtidig de klare forskelle. Ved at bruge de aktuelle hjemmesider som forskningsmateriale får vi et genuint indblik i nutidig islam og kristendom, når de bakser med de store spørgsmål i menneskelivet med regnskabsdagen for øje.

Viggo Mortensen, professor emeritus, dr. theol.

 

Det er både et vanskeligt, spændende og kontroversielt emne, Steen Skovsgaard har vovet sig ud i. Det er kontroversielt, fordi netop et komparativt studie af kristnes og muslimers dommedagsforestillinger gør det klart, hvori gudsbilledet blandt kristne og muslimer adskiller sig fra hinanden.
     Det er spændende, fordi bogen er en god ’primer’ til at lære mere om forskelle og lighedstræk mellem islam og kristendom samt om interaktionen mellem de to religioners traditioner. Og samtidig er det et emne, som ikke mange forskere har beskæftiget sig med. Det gør Mellem frygt og glæde til noget særligt.

Lissi Rasmussen, dr.theol.
forsker og leder af Center for Sameksistens – Islamisk-Kristent Studiecenter

Titel Type Størrelse Download
Mellem-frygt-og-glaede-p3-15.pdf PDF 595.64KB Download

Kunder der har købt dette produkt har også købt